archaeology

Boog van Ctesiphon – Taq-i Kisra

Het is niet met zekerheid bekend wanneer het paleis gebouwd is. Some geschiedkundigen denken dat Shapour I (242-272 vC) de stichter was, en anderen denken dat de bouw begon tijdens het bewind van Anushiruwan na een campagne tegen de Byzantijnen in 540 vC.
Het tongewelf in het midden van het paleis overkoepelde een banketzaal annex troonzaal. Deze zaal was aan één kant open, 37 meter hoog, 24 meter breed en 48 meter lang. Dit gewelf is nog steeds de grootste stenen boog ter wereld.


meer →

Archway of Ctesiphon – Taq-i Kisra

The exact time of construction is not known with certainty. Some historians believe the founder is Shapour I who ruled Persia from 242 to 272 CE and some other believe that construction possibly began during the reign of Anushiruwan after a campaign against the Byzantines in 540 CE.
The archway is considered a landmark in the history of architecture, and is the largest single-span vault of unreinforced brickwork in the world. The arched iwan hall, open on the facade side, was about 37 meters high 26 meters across and 48 meters long.

more → and more →

Pantheon, Rome

meer →
Pantheon, Rome

The Pantheon still holds the record for the world’s largest unreinforced concrete dome. Built between 119 and 125 CE.

more →


Terracotta leger, Xi’an, China

meer →
Terracotta army, Xi’an, China

more →
 
   
Hagia Sophia

meer →
Hagia Sophia

Date of completion: 537 CE

The vast interior has a complex structure. The nave is covered by a central dome which at its maximum is 55.6 m (182 ft 5 in) from floor level and rests on an arcade of 40 arched windows. Repairs to its structure have left the dome somewhat elliptical, with the diameter varying between 31.24 and 30.86 m (102 ft 6 in and 101 ft 3 in).

At the western entrance side and eastern liturgical side, there are arched openings extended by half domes of identical diameter to the central dome, carried on smaller semi-domed exedras; a hierarchy of dome-headed elements built up to create a vast oblong interior crowned by the central dome, with a clear span of 76.2 m (250 ft).

more →

Baalbek
De Romeinse gebouwen werden opgetrokken op oudere ruïnes. Er werden monolithische steunmuren gebouwd met stenen die naar schatting 400 ton wogen. In de hoogste, westelijke wal zijn drie stenen van meer dan 1000 ton gebruikt. Een vierde, nog grotere steen, genaamd Hajar el Gouble (zuidelijke steen) of Hajar el Hibla (steen van de zwangere vrouw) ligt ongebruikt in een steengroeve in de buurt van de stad en is nog steeds te bezichtigen. Deze grotere stenen, ook wel megalieten genaamd, zijn volgens meerdere bronnen van nog oudere oorsprong, wellicht wel twee keer zo oud.

meer →
Baalbek
The Roman buildings were erected on older ruins. Monolithic retaining walls were built with stones that weighed an estimated 400 tons. Three stones of more than 1000 tonnes were used in the highest western wall. A fourth, even larger stone, called Hajar el Gouble (southern stone) or Hajar el Hibla (stone of the pregnant woman) is unused in a quarry near the city and can still be seen. These larger stones, also known as megaliths, are, according to several sources, of even older origin, perhaps twice as old.

more →
 Parthenon
 Taj Mahal
 
 
meer → 200 Wonders of the World